Käesolev terminibaas valmib seitsme partnerorganisatsiooni koostöös:

  • Projekti juhtpartneri Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) filmikunsti terminikomisjoni liikmed on Veiko Vaatmann, Margit Maran, Jaak Lõhmus, Toomas Sääs ja Elen Lotman. Lisaks on terminibaasi loomisse kaasatud erialaeksperdid. Filmikunsti terminikomisjoni jaoks on käesolev projekt loogiline jätk varasemale filmiterminoloogia uurimistööle, mis viidi läbi riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” raames. www.tlu.ee/en/bfm     
  • Eesti Filmi Andmebaasi (EFIS) terminikomisjoni liikmed on Reet Sokmann ja Hagi Šein. www.efis.ee/en
  • National Film School of the Latvian Academy of Culture (NFS). https://lka.edu.lv/en/about-academy/structure/nacional-film-school-latvian-academy-culture/
  • Metropolia University of Applied Sciences (MUAS). www.metropolia.fi/en/
  • University of Tartu Viljandi Culture Academy. www.kultuur.ut.ee/en
  • Lusófona University (UL). www.ulusofona.pt/en 
  • The International Association of Film and Television Schools (CILECT). www.cilect.org/  


Käesolev projekt valmib Euroopa Liidu Erasmus+ programmi kaasrahastusel. 

Kõik küsimused ja projektiga liitumissoovid on oodatud aadressil:  info@filmterm.com